06 juni 2005

Dagens värsting(ar): Religösa fundamentalister av alla inriktningar

Aljazeera idag, så var det dags igen.. ökenfolkens gamla konflikter som påverkar oss alla!
"The Jewish settler group Revava has announced it will march to al-Aqsa Noble Sanctuary compound in Jerusalem on 6 June to demand Israeli sovereignty of the holy sites."
En demonstrant:
" I am against the withdrawal. I believe that the Land of Israel is God-given to the Jewish people and that we don't have the right to give it over to others. By the way, today's polls show that Sharon's pullout plans are losing ground with the Israeli public."
Regeringen undersöker saudiskt stöd till friskolor

DN idag:
"Den fundamentalistiska islamiska sponsringen av svenska friskolor och islamiska församlingar, som avslöjades i radioprogrammet Kaliber på söndagen, har väckt reaktioner i regeringen."
"Genom den Saudiarabiska ambassaden i Stockholm knyter islamiska friskolor och församlingar kontakter med islamiska organisationer eller rika privatpersoner som vill missionera i Sverige. I stort sett alla islamiska församlingar i Sverige har haft sådana kontakter, avslöjade Kaliber på söndagen."
Inriktning på stödet: Wahhabismen

"Huset Sa'ud och den saudiska statsbildningen är oåterkalleligen sammanbundna med wahhabismen. Oljemiljarderna till trots saknar det saudiska samhället vitalitet och framtidstro. Att 15 av 19 terrorister förknippade med händelserna den 11 september hade saudiskt ursprung förklarar Schwartz delvis med att utbildningen i Saudiarabien i allt väsentligt bygger på wahhabitiska läror. Redan på ett tidigt stadium formas hos många unga saudier en världsbild präglad av rabiat motstånd mot inte bara Väst utan även de förhärskande, traditionella islamiska trosriktningarna."

Kommentar: Ett säkert sätt att bibehålla konflikter och oförsonlighet i världen är religionens återkomst på världsarenan.. Ovanstående är några exempel.

Motivering: Att långt efter upplysningstiden och den därmed påföljande misstänksamheten mot olika religioners tolkningar hur dagens liv skall levas med stöd i olika totalitära "bruksanvisningar för krig" har ersatts av en naiv tro på dess olika företrädare och "tolkare", allt i religionsfrihetens namn. Religösa "Friskolor" av olika slag är sådana exempel..
Och här ett exempel på en sådan naiv syn:

"Den fundamentalistiska islamiska sponsringen av svenska friskolor och islamiska församlingar, som avslöjades i radioprogrammet Kaliber på söndagen, har väckt reaktioner i regeringen.
Jag ska undersöka om den påverkar undervisningen, säger skolminister Ibrahim Baylan."

Och till kvällen får vi väl höra om "kravaller" från "berget"..

Free Website Counters
Web Site Counter