07 juni 2005

Dagens värsting : Wal-Mart

Michel Moore om Wal-Mart: You Can Change Wal-Mart
"Wal-Mart is the largest private employer in the world with over $10 billion in profits. Yet, Wal-Mart lowers our wages, ships our jobs overseas, and shifts their health care costs onto American taxpayers. We believe it's time for Wal-Mart to Wake Up.

The Wake-Up Wal-Mart campaign is a grassroots movement of Americans who believe by joining together in common purpose we can change Wal-Mart and build a better America. Sign up and take action NOW! "

Kommentar: Alla Timbrohögerns drömmar i uppfyllda! "Flexibla anställningar", fackföreningar förbjudna, flyttar kostnader runt världen där det för tillfället är billigast att producera, samhället "sponsrar" verksamheten med enorma summor då lönen inte går att leva på osv. Bygger på det "individuella" lönekontraktets idé. Var och en sin egen löneförhandlare på en "fri och öppen" marknad. Företaget dikterar själv villkoren. En ägarfamilj som vältrar sig i pengar.. Anställda utan förmåner överhuvudtaget, bara skyldigheter, förutom en mycket låg lön..

Motivering: Wal-Mart: s uppbyggnad, regelsystem och vinst uppfyller till fullo de nyliberala drömmarna och visionerna. Här har vi Maud Olofssons entrepenörer, Reinfeldts dröm med flexiblare regler, Kd:s dröm med kristen grund för samhället och affärerna, Lars Leijonborgs drömsamhälle där det måste löna sig att arbeta för vissa, ej dom anställda. Resultatet blir en katastrof för dom anställda och för samhället där de verkar!

2 Comments:

Blogger Fredriksson said...

"Utmärkelserna uppfyller högt ställda krav på tillförlitlighet, oftast med lätt kontrollerbara källor för utnämningarna"

säger du i din produktdeklaration.

Sen har du Michael Moore som tillförlitlig källa?!

Skämtare där.

15:35  
Blogger Leo said...

Micheal Moore som tiilförlitlig källa?
Tja jag håller honom som minst dubbelt så tillförlitlig som "dina källor" tillsammans- i dina länkrekommendationer.
* Henrik Alexandersson
* i hjärtat rebell
* Johan Norberg
* sømnløsa nætter
* dibbuk.se
* Alicio i Underlandet
* Moderskeppet
* The Neocon Blog
* Spookhead
"rappakaljabloggare" allesammans. Vad det är? Extremt proisraelisk, extremt pro-amerikanska,extremt marknadsliberala, för vilka toklösningar som helst bara det är "marknaden som sköter" osv

Michael Moore slår hela bunten med hästlängder i tillförlitlighet!

16:42  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter