30 maj 2005

Dagens värsting(ar) : Bortförklararna till Frankrikes rungande Nej

Bortförklararna fattar fortfarande "ingenting""
Göran Hägglund, partiledare och Anders Wijkman, EU-parlamentariker, (kd):
– Vi beklagar resultatet. Förslaget till nytt fördrag är inte perfekt, men kompromissen skulle ändå innebära förbättringar.
Maud Olofsson, partiledare, (c):
– Vi har misslyckats med att föra ut hur vi gör EU mer tillgängligt. Fördraget var ett svar på hur vi får ett öppnare och mer demokratiskt EU.
Lars Leijonborg, partiledare, (fp):
– En bra möjlighet att göra EU mer öppet och demokratiskt har för-suttits. Att bagatellisera det som hänt är att göra Europasaken en stor otjänst.
Fredrik Reinfeldt, partiledare, (m):
–?Signalen måste tas på
allvar. Det kan vara inledningen på en markering mot en politisk process som drivits utan tillräcklig nationell dialog och förankring.

Kommentar: Nu börjar "bluffpokern" om hur fransmännens rungande nej skall "förklaras och förstås". Att det skulle kunna vara så enkelt som att de röstade nej till fördraget faller inte Alliansen in.. Det är fel på väljarna. De vill inte ha elitprojektet som bygger på ständig tävlan och tillväxt! Och ett gäng "myglare" som flyter ovanpå med helt andra regler, förutsättningar och förmåner där vanligt folk betalar notan på olika sätt!

Motivering: Bortförklaringarna haglar i media. Rädda, bakåtsträvare, ej förstått, för komplicerat för vanligt folk, folk förstår ej sitt eget bästa osv osv..
Att det skulle vara så enkelt som att europas folk inte vill ha ett överstatligt elitprojekt vilande på nyliberal grund faller dom överhuvudtaget inte in. Vilka värstingar! Och låt Sverige också rösta om förslaget!

Free Website Counters
Web Site Counter