26 maj 2005

Dagens värsting(ar) : "Alliansen"

och dess ekonomiska politik.. Nu säger de tydligt "hur de vill ha det" arbetsgrupp:
"Ekonomisk politik för tillväxt"
Mikael Odenberg (m), ordförande
Karin Pilsäter (fp)
Mats Odell (kd)
Roger Tiefensee (c)
Megalitkultur i praktiken..

Kommentar: Efter den politiska debatten mellan Persson och Reinfeldt står de politiska alternativen glasklara. Ett gigantiskt systemskifte väntar om Alliansen, med Moderaterna som största parti, vinner nästa val. Kombinationen av rejält sänkta trygghetssystem och olika "tvångsåtgärder" kommer att pressa ned lönerna rejält med den kombination av "flexiblare arbetsrättsregeler" (som borgarna bruka säga) som samtidigt föreslås. "De flexiblare arbetsrättsreglerna" innebär inget annat än att det går att sparka anställda lättare för att ersätta dem med billigare arbetskraft.. Tala om systemskifte.. Genom denna nedåtgående "lönespiral" och ökad tillväxt "får vi det alla bättre" är argumentet. Det stämmer säkert, om man undantar de som är löntagare ur begreppet "vi". I USA, där detta system provats, har det lett till att många måste ha flera jobb för att överhuvudtaget kunna överleva..
Valet blir då rätt enkelt. Är du löntagare och vill ha lägre lön, rösta på Alliansen. Är du företagare och vill ha högre vinst, rösta på alliansen. Tror du på den eviga tillväxtens idè, megalitkulturen i praktiken, rösta på Alliansen. Tror du på budskapet" frihet åt alla-en "stadsjeep" till alla", rösta på Alliansen. Resten bör nog inse att de måste, för att få det bättre, rösta på Miljöpartiet, Socialdemokraterna eller vänsterpartiet..

Motivering: Så blev då "politiken i praktiken" tydlig och klar. Kolla arbetsgruppen ovan.. Vilka värstingar!

Free Website Counters
Web Site Counter