05 maj 2005

Dagens värsting : USA och "post" Irakiska kriget

Ur Lemon idag:
"IRAK, några reflektioner..
May 5th, 2005

Med fokus på olja, våld, miljö, frihet demokrati och våld..
Irakiska folket har nu fått ett helvete, Saddam Husseins diktatur, utbytt mot ett annat helvete, amerikanernas “frihets och demokrati” begrepp och riskerar dagligen att lemlästas och/eller dödas.."

Kommentar: Det IRAKISKA folket plågas av dagligt våld medans oljan födar ur landet till "det fria och demokratiska" västlandets stadsjeepar.. var det egenligen det som kriget i första hand gick ut på? Läs artikeln i "omvärldesbilder" som Lemon refererar till. Mycket läsvärd! Kan det vara så illa? Ja, det ser inte bättre ut.. skulle inte USA:s arme´kunna stoppa dödandet? Är det inte ens uppgiften, i första hand?

Motivering: Världens andra största "oljelager", efter Saud-arabien, Irak får betala sitt pris för sina naturrikedomar?

Free Website Counters
Web Site Counter