07 maj 2005

Dagens värsting: DN och miljön (retroperspektiv utnämning, utdelas varje lördag)

Dn den 8 september 2004: Stadsjeepar populärast i Norrland
"Stadsjeepar köps i huvudsak av folk i glesbygdskommuner i norr - inte av statusjägare i storstan, visar en kartläggning av marknaden...
...I Stockholm däremot, som i miljödebatten ofta utpekats som stadsjeeparnas främsta hemvist, var det andra typer av fordon som lockade. I hela Stockholms län var andelen stadsjeepar 5,8 procent. Det ska jämföras med siffran för landet som helhet, 6,4 procent.
Undersökningen är den första i sitt slag. Den har gjorts på uppdrag av branschföreningen Bil Sweden."
Lasse Swärd

Kommentar: DN-Motor och "stjärnreportern" Lasse Swärd "tar sitt ansvar" jobbar vidare för miljön i storstäderna? Redovisar här en undersökning, utförd av bilförsäljarföretagens egen lobbyorganisation Bil Sweden " som svar på" en begynnande kritik mot det ökande och stora antal stadsjeepar i främst stockholmsområdet. Då det visat sig, vid flera olyckor, att vanliga bilars krock- zoner inte är till någon hjälp vid kollissioner med en stadsjeep samt att deras tyngd , fyrhjulsdrift och motor är svårt miljöbelastande..

Stadsjeepen har också blivit en status- och frihetssymbol bland överklassen som sänder "rätt signaler" till omgivningen och körs av allt från prinsessor till "Östermalmsbor" i största allmänhet. Hur kom man fram till rubrikens resultat och som Lasse Swärd "glatt" redovisar? Kan den stämma? "Stadsjeepar populärast i Norrland" när de finns så många i stockholmsområdet? Och om de är populärast i Norrland där de säkert behövs i vissa sammanhang, då är väl allt "under kontroll"? Nej så fungerar inte en lobbyrapport och så fungerar inte DN! Man tar försäljningssiffrorna från det glesbefolkade norrland och från det tätbefolkade stockholmsområdet, med ständiga bilköer OCH RÄKNAR I PROCENT PÅ TOTALT SÅLDA FORDON I RESPEKTIVE OMRÅDE! Var och en inser lätt att det inte är en procentsiffra som är problemet utan det stora ANTALET stadsjeepar i storstockholmsområdet som är problemet och kritikernas utgångspunkt..

En liten anspråkslös lektion i hur det går att bluffa med både undersökningar, rubriker och artiklar så att det "nästan" är sant det man undersöker och skriver om, men ändå inte. Eftersom det redovisade inte är svaret på det problem som formulerats..

Det är den så kallade DN-metoden! Skruva och vrid, ta "fritt" med en del och uteslut annat. Och så en "undersökning" från "rätt källa".. En annan gång är det DN/TEMO som "undersökt" eller Johan Norberg från Timbro, eller Folkpartiet, en annan gång...?

Motivering: ETT exempel, Dn och miljön, "undersöks" och "bedöms". Resultatet är bara "snömos" från en lobbyorganisation men stärker reporterns egna fördomar och används därför därefter.. Artikeln, rubriken och undersökningen är totalt oseriös och osann då det är ANTALET stadsjeepar i storstockholmsområdet som är problemet.. DN "redovisar" PUH! Det "kommer mera"...

Free Website Counters
Web Site Counter