29 maj 2005

Dagens värsting : DN-Ledare om EU

Dagens huvudledare i DN: "En dröm går förlorad

I kväll kan de franska väljarna fälla EU-konstitutionen."

Kommentar: DN: s ledarsida, som satsat mycket prestige och investerat stort i ett EU av överstatlig modell, liksom Alliansen, anar förlust i valet i Frankrike ? Skriver:

"Och likt svenskar och britter tycks många européer fråga sig vad unionen syftar till. Vi vet vad vi har. Varför ge sig in i ett osäkert projekt som enligt somliga är nyliberalt och enligt andra innebär början till en ny europeisk superstat?"

Där finns ju svaret på frågan. Eu som politikerdröm! Det är demokratin dumbom! Tycker du att det är "fel på folket"?

"Men om EU faller går frågan tillbaka till den som röstade nej: Vad är det för framtida internationell solidaritet ni drömmer om bakom era trygga gränser?"

Svaret är väl rätt självklart i en alltmer globaliserad värld. FN är svaret! Och en globalt miljömässigt hållbar utveckling som inte bara drivs av girighet och ständig tävlan utan även av att överskott och miljöresurser fördelas någårlunda rättvist! EU=Megalitkultur i praktiken..

Motivering: EU:s anhängare försöker hota, utan EU ingenting. Det stämmer inte.. Lemon har pekat på ett av många politiska och humana alternativ som finns..

Free Website Counters
Web Site Counter