04 maj 2005

Dagens Bästing: Evelina

Ur Lemon: Evelinas Blogg- bästa bloggen alla kategorier!
"Här är den blogg som haft det viktigaste uppgiften hitintills, Evelinas blogg! Evelina kämpar för sin familj mot Försäkringskassan "

Kommentar: Leo Kommenterar delar idag ut den sällsynta utmärkelsen "Dagens Bästing" till EVELINA som bloggat i kampen för sin familj MOT Försäkringskassan! Försäkringskassan som numera är en statlig myndighet har i sin tillblivelse missat det viktigaste av allt i utbildningen av en statstjänteman. Att det betyder att vara en tjänare i allmänhetens tjänst. Det den klassiska definitionen och uppdraget! Då kan man inte bara ta upp fakta som talar emot i sin bedömning, det som talar för är minst lika viktigt. Och att vara i allmänhetens tjänst!

Motivering: Här ett barn som förstått problemet idag. Man får kämpa MOT myndigheterna när välfärdssystemen är satt under opinionstryck från de flesta håll och myndigheterna tolkar lagstiftningen Mot den utsatte medborgaren.. Är det en samhällsutveckling som majoriteten av sveriges befolkning vill ha idag?

Free Website Counters
Web Site Counter