07 april 2005

Dagens värstingar: Moderaterna med Per Westerberg

Dagens Eko 050407: Moderaterna har bestämt sig!
"M vill sänka sjukersättningen för alla
Moderata samlingspartiet gör inga undantag för svårt sjuka i sitt budgetförslag om sänkt sjukersättning ner till 65 procent av inkomsten. Det blir ingen lista med undantag för till exempel svårt cancersjuka, som moderatledaren Fredrik Reinfeldt utlovade i höstas.

– Om man går igenom olika diagnoser så finner man att man i så fall måste gå igenom person för person och då tycker vi att det blir ett för komplicerat och svåröverblickbart system, säger Per Westerberg, riksdagsman för moderaterna."

Kommentar: Så ser "rättvisa" resonemang ut Per Westerberg, lika för alla! Effekten blir väl bland annat att de som ej, liksom Per Westerberg, ärvt en massa miljoner och som drabbas av en svår sjukdom tex cancer med lång behandlingstid får flytta från sina hem under sjukdomsförloppet.. Alliansens ribba är lagd. Det är väl bara att önska lycka till.

Motivering: När cynismens företrädare "kommer till tals" blir politiska skillnader ibland tydligare än annars. Lika för alla säger Per Westerberg. Gäller det alla områden eller?

18 Comments:

Blogger jinge said...

Jag uppmärksammade oxo det där, med något annorlunda vinkel.. Men som jag skrev: "Skulle moderaterna säga vad de egentligen vill åstadkomma så skulle de försvinna från Sveriges Riksdag 2006."

Det håller du säkert med om..

http://www.jinge.se/index.php?p=779

09:44  
Blogger Leo said...

De håller jag med om utan reservation, jinge..! Jag funderade på Per Westerberg och Moderaternas "lika för alla" begrepp ett tag.. Man kanske skulle föreslå Per Westerberg att han och jag skulle lägga våra personliga tillgångar i en gemensam pott och dela lika, ja för rättvisans skull.. tror Du han är konsekvent i sitt "rättvisebegrepp"?

10:15  
Anonymous Henrik Hansson said...

Socialdemokraterna bad Riksdagens Utredningstjänst om att räkna på fyra olika typfall (hushåll) där en vuxen i familjen blev sjuk.

Socialdemokraterna konstruerade typfallen själva, men trots detta vann 2 av 4 hushåll på moderaternas politik.

Idag är det så att 9 av 10 kvinnor förlorar på att gå från arbetslöshet till arbete. Är denna sosse-politik bättre?

10:54  
Blogger Leo said...

Om vi är överens om att ett bra och någorlunda viktigt arbete med hyfsad lön och bra arbetskamrater med en bra ledning ur ett antal olika aspekter är nyttigt, utvecklande och stimulerande och tom nödvändigt för varje någotsånär normal och hyfsat frisk människa i dagens samhälle så bygger ditt och Westerbergs mfl. resonemang på en myt
Myten om den "fuskande och lata medborgaren" .
Myten odlas för tillfället starkt av många och bygger på ide´n att "mörkertalet", fuskaren är vanlig, därför "måste" systemen ändras i den meningen att de försämras. Jag anser att hela den debatten är en obelagd psudo-debatt! Endast enstaka exempel på fusk kan påvisas. De är beklagliga undantag. Det stora flertalet har kvar de attityder som folkhemmets idé bygger på. Och därmed är ditt resonemang och din räkneexercis helt irrelevant och därmed helt ointressant! Att bygga en argumentering på myter och "mörkertal" är rätt ruttet tycker jag!

13:35  
Anonymous Henrik Hansson said...

Varken Jinge eller jag pratar om fusk så frågan är vem du svarar på.

18:09  
Blogger Leo said...

Det ligger som grund för hela ditt resonemang och tänk.. implicivt så att säga.

18:50  
Anonymous Henrik Hansson said...

Det har inte med fusk att göra. Jag vill att det ska löna sig att arbeta. Vänsterkartellen föredrar , ams-åtgärder, bidrag och friår.

18:54  
Blogger Leo said...

Ja det var ju det jag skrev som svar på din förra fråga.. Grunden för hela ditt resonemang bygger på en myt, myten om den fuskande och bidragstagande.. Vi och dom. Vi som jobbar och sliter och dom som fuskar och får bidrag.. Myten-bluffen...
Och därför är inte bara ditt resonemang i just den här frågan irrelevant utan hela din teoretiska grund!

19:04  
Anonymous Henrik Hansson said...

Vad är det du inte begriper?

Jag vill att den som arbetar ska få mer betalt än den som av olika anledningar stannar hemma.

Vad har detta med eventuellt fusk att göra?

19:28  
Blogger Leo said...

Ja det är ju precis så det är och alltid har varit. Som jag sa och som jag begriper- din argumentation och ditt tänk bygger på en myt. De allra flesta människor förlorar enormt mycket på att bli sjuka eller arbetslösa..
inte bara ekonomiskt. Så ser verkligheten ut idag och så har verkligheten alltid sett ut.

19:59  
Anonymous Henrik Hansson said...

Bra, äntligen har du gett upp pratet om fusk.

Då påstår du att det jag skriver är en myt, dvs att det inte stämemr att för väldigt många är det en förlustaffär att börja arbeta.

Enligt Renstig och Sandmarks studie som presenterades på DN Debatt förlorar 9 av 10 kvinnor på att yrkesarbeta.

Ungefär samma slutsats har Långtidsutredningen SOU 2004:2 (Se framförallt bilaga 14 "Vem tjänar på att arbeta"), Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS A2005:004) samt SNS konjunkturrådsrapport "Tid för en en ny skattereform".

Enligt Långtidsutredningen hade år 2003 nästan hälften av alla arbetslösa via avtalsförsäkringar en ersättningsnivå på 90 % eller över, och bland sjukskrivna har över 70 % samma ersättningsnivå.

På vilka grunder hävdar du att detta är en mytbildning?

20:12  
Anonymous Henrik Hansson said...

ITPS-rapporten som nämns ovan är vid närmare eftertanke irrelevant i sammanhanget.

20:36  
Blogger Leo said...

Om man "plockar" lite statistik här och där kan man "bevisa" precis vad som helst. Det är samma metod som en "religiös fundamentalist" brukar göra med olika bibelcitat. Är man mot kvinnliga präster eller för var god välj bevis i "skriften"...
Grundproblemet Du har är att Din politiska världsbild bygger på en myt. Myten om den fuskande, bidragstagande, lata människan som "vi andra", vi som "gör rätt för oss" måste hålla under hård kontroll. Det är en myt, det har alltid varit en myt och kommer alltid att vara en myt.

20:39  
Anonymous Henrik Hansson said...

Istället för att hävda din tes med att det bara måste vara så, kan du inte försöka motivera ditt ställningstagande med vad som brukar kallas för sakargument?

20:47  
Blogger Leo said...

Så att du får fortsätta med nya "bibelcitat" i all oändlighet?
Grundproblemet är som sagt att du bygger dina ståndpunkter och din argumentation på flera myter som du
kommer att odla vidare i all oändlighet..

07:00  
Anonymous Henrik Hansson said...

Eftersom jag anför Långtidsutredningen och SNS:s konjunkturrådsrapporter så antar jag att även dessa bygger på dessa s.k. myter, som jag inte riktigt förstår vad de är.

Du vill inte heller anföra några argument, så det hela kokar ner till en trovärdighetsfråga mellan din "tro", och Långtidsutredningens och SNS väl underbyggda resonemang.

Jag hoppas att du inte tar illa upp om jag bedömer att du i jämförelse med ovan nämnda institutioner därför saknar trovärdighet.

08:28  
Blogger Leo said...

Precis, och Du glöm inte Bibelcitaten nästa gång..

10:03  
Blogger Leo said...

Från Långtidsutredningen Mats Hansson som består av hundratals sidor och bilagor som Hansson tydligen läser på “sitt sätt” står i bilagan Vem tjänar på att arbeta?

“4.3 Ekonomiska drivkrafter vid sjukskrivning
4.3.1 Ersättningsgrad vid sjukskrivning
Svagare drivkraft vid sjukskrivning än vid arbetslöshet
De ekonomiska drivkrafterna att ta sig tillbaka i arbete är i allmänhet
svagare vid sjukskrivning än vid arbetslöshet. Den genomsnittliga
ersättningsgraden är t.ex. 84 procent vid sjukskrivning
jämfört med 79 procent vid arbetslöshet. I motsats till situationen
vid arbetslöshet har dock de ekonomiska drivkrafterna förstärkts
något vid sjukskrivning jämfört med 1997. Då var den genomsnittliga
ersättningsgraden 85 procent….”

Det innebär i praktiken att de flesta människor kommer i ekonomiska svårigheter vid sjukdom eller arbetslöshet eftersom marginalerna för de flesta inte är särskilt stora. Det inne bär också att Mats Hansson pratar strunt och att en nedragning till 65% som Moderaterna föreslår innebär en katastrof för de som haft oturen att bli sjuka eller arbetslösa. För välbärgade har det ingen betydelse överhuvudtaget…. Myter odlas och sprids. Mats Hansson försöker genom myter att bevisa att ett cyniskt tänk är nödvändigt och rätt! Att rycka ur några siffror här och där för att skapa sin egen sanning Mats är en metod som “bibelfanatiker” brukar göra för att bevisa vad fan som helst, Är du för kvinnliga präster går det att hitta är du mot går också det att bevisa..

20:34  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter