04 april 2005

Dagens värsting(ar): Medierna och Påvens död

Exempel Dn. Exempel SvD.
På svenska går det att i dagarna läsa en(!) enda kritiskt granskande och reflekterande betraktelse av katolska kyrkan och dess påve och det på en blogg! Webblogg för Mattias.St .
Rapporteringen liknar den runt svenska kungahuset och Tsunamikatastrofen. En helt gränslös propaganda för monarkin och i det här fallet av en reaktionär kyrka och maktstruktur. Utan vare sig kritisk granskning eller reflektion.

Motivering: En exempellös och helt oseriös journalistisk granskning av en händelse av historiskt slag där många frågetecken kunde, borde och måste ställas runt en reaktionär och skandalomgärdad sektrörelse med många märkliga "sanningar" i sin historiaoch nutid. Helgonförklaringarna på märkliga grunder är bara en av dessa märkligheter.

Free Website Counters
Web Site Counter