23 april 2005

Dagens värsting: Zacarias Moussaoui (Retroperspektiv utnämning, utdelas varje lördag)

Från Fox News: " He told the court that he was training at a Minnesota flight school to man 747s in order to fly a plane into the White House as part of a wave of post-Sept. 11 attacks. He hinted he would argue once again he had no role in the Sept. 11 attacks during the penalty phase"

Kommentar: Moussaoui får stå som symbol för det blinda hatet och respektlösheten mot oskyldigas liv i terrorattacker av olika slag världen runt som slår blint mot de som råkar befinna sig just där, just då. Det kommer aldrig att på något sätt att få förståelse för vilken sak det än gäller bland vanliga människor jorden runt, annat än hos dem som är lika terrorinriktade som en själv.

Motivering: Att genom terror göra sin röst hörd är nu liksom alltid fullständigt oacceptabelt och gör världen farligare och sämre för alla.

Free Website Counters
Web Site Counter