11 april 2005

Dagens värsting: Världsbanken

Dagens eko idag: Mutbrott i världsbanken: "05:00 måndag 11 april 2005
Mutskandalen på Världsbanken växer. Ekot har tagit del av tidigare hemligstämplade dokument. Den korruptionsskandal med svenska kopplingar som för några år sedan skakade Världsbanken kan vara mer omfattande än vad som hittills avslöjats. Då fick tre höga tjänstemän sparken."

Kommentar: Biståndspengar avsedda för de allra fattigaste i världen förskingrade och använda av de allra rikaste i världen på avtalsstridiga och moraliskt helt förkastliga sätt. Girigheten skördar nya framgångar i en alltmer genomkommersieliserad värld.

Motivering: När till och med biståndspengar förskingras visas och bevisas att något är grundläggande fel i det ekonomiska system som Carl Bildt kallade "Den enda vägens politik" och som nu "Alliansen" utan att blinka förespråkar. Världsbanken drivs också med dessa ekonomiska teorier som grund. Girigheten som drivkraft för framsteg.. och blir det något över så kan vi alltid bidra med lite "sponsring"..

1 Comments:

Blogger jinge said...

Man kan nog hävda att det är ett systemfel av stora mått. Dessvärre tror jag inte att det blir bättre med deras nya chef..

09:24  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter