19 april 2005

Dagens värsting: Tommy Möller om monarkin

"Kungen och regeringen samarbetar sämre i dag"
Gustaf V var ett starkt stöd för dåtidens socialdemokrati, visar ny biografi. Skriver Möller..
.. Reaktionerna på kungens tal efter tsunamin visar också vilket genomslag några väl valda ord från tronen kan ha på opinionen. Kungamakten innehar fortfarande en auktoritet av ett slag som folkvalda politiker svårligen tycks kunna uppamma. Det är förbryllande och gåtfullt - vissa skulle säga dystert - men likväl en realitet. Tommy Möller "

Kommentar: Monarki som demokratiskt redskap från en statsvetare! Det är väl en välsignelse att socialdemokratin hållit sig ifrån det samarbetet. Det hade nog inte varit så lyckat. Se tidigare "dagens värstingar! Ett exempel. Att genomslag och mediernas uppbackning har något samband kan inte Möller klura ut utan kalla genomslaget för "förbryllande och gåtfullt"! Vilken snömos! Är det till att bädda för kungamedalj och inviter till kungamiddagar som korrumperar eller är det bara vanlig simpel dumhet?
Stig Hadenius i TV4 morgonsoffa kommenterar och introducerar sin nya bok och får oemotsagd återupprätta Gustaf 5, samtidigt som Möller får plats på DN-debatt och kommentera boken och dess slutsatser. Vilket slumpvis sammanträffande? Eller är det ett exempel på hur en slipsten skall dras i det nya Bonnier-styrda mediesverige? Vad kommer härnest?

Motivering: Flera företrädare från den akademiska världen fortsätter att leverera reaktionär nonsenskunskap försörjda av skattepengar. Vad kommer härnest Möller? För lite bön och samarbete med Jesus inom socialdemokratin. Han som ändå kunde gå på vatten? PUH! Och DN ordnar omedelbart plats, som kostar en kvarts miljon "att köpa". Oberoende liberal?

Free Website Counters
Web Site Counter