30 april 2005

Dagens värsting: Professorn, riksdagsmannen och sedermera biskopen Carl Adolph Agardh (Retroperspektiv utnämning, utdelas varje lördag)

Folkskolans ursprungliga syften: Disciplin och lydnad
Ur : Historikern Lars Petterssons doktorsavhandling, "Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham"* (Uppsala 1992), är ett försök att förklara den process som ledde till införandet av den svenska folkskolan 1842.
"Farligt med bildade arbetare
Professorn, riksdagsmannen och sedermera biskopen Carl Adolph Agardh, (som då hörde till de mest bemärkta debattörern i den politiska debatten MOT en allmän folkskola,) konstaterade: "Det problem, som Europas Statsmän nu hafva att lösa, är ej att behålla freden med nationernas grannar, men med nationernas arbetsklass....arbetare med viss utbildning hade uppträtt mer avantgardistiskt, att det alltså också var en fara med "sådana utur hopen framträdde, med något litet öfver densamme bildade människor".

Motivering: Känns argumenten igen? Argumenterar dagens borgare annorlunda? Nja men kärnfrågan är densamma: Vi och Dom.. Dagens informations- och kunskapssamhälle kräver goda kunskaper. Det finns ett klart statisiskt samband mellan ett lands totala utbildningsnivå och dess välstånd. 12-årig obligatorisk skola är minimikrav idag för att kunna förstå och kritiskt kunna verka i dagens samhälle vare sig utbildningen är högskoleförberedande eller inte Det är inte den "knäckfråga" som borgarna gjort den till. Varför argumenterar dagens borgarklass mot en obligatorisk gymnasieskola för alla? Sänkt utbildningsnivå för vissa? Dom andra! Arbetarklassen. I princip är argumentet att det vore bra för dom.. Klarar inte dagens gymnasium.. Plågas där.. Är inte närvarande.. Skolkar.. osv. Den enda vettiga frågan ställs inte. VADÄR DET DÅ FÖR FEL PÅ SKOLAN? LÄRARNA? PEDAGOGIKEN? SAMHÄLLET ? HUR SKALL VI GÖRA ISTÄLLET eftersom en längre utbildning krävs av alla för att klara det moderna samhället utan alltför stora klasskillnader. Ivriga förespråkare för den "delade" utbildningsnivåerna är Lars Leijonborg och Jan Björklund FP, Fredrik Reinfeldt och Beastrice Ask Moderaterna, Göran Hägglund och tidigare Alf Svensson Kd och numera också C med Maud Olofsson.. Bara för att nämna de mest framträdande. Säkra kommande värstingar i kommande skolutvärderingar och omdömen?

Motivering: Då liksom nu men med lite mer "slipade" argument nu: för att hjälpa dom som inte trivs och skolkar! Ge dom en kortare utbildning. Gärna som lärlingar. Låt arbetslivet utbilda! Är det samma grundinställning som lyser igenom nu som hos Dagens retro-värsting, men med "dold agenda?" Javisst! Kämpa emot.. Borgerlig politik i praktiken! Öka klasskillnaderna! USCH! Och tänk så mycket poliser, staket, stängsel, larm och lås det behövs..

4 Comments:

Anonymous Henrik said...

Ja, i mina mest rebelliskt avantgardistiska stunder hävdar jag, med emfas, att utbildning endast är inbillning!

08:18  
Anonymous Mathias Hellsten said...

Du kommer inte att tro dina ögon nu men: jag håller med. Ja, gnugga ögonen och läs igen: Jag håller med! Faktum är att jag tycker detta är genialiska argument. Om det inte vore oförskämt skulle jag nästan fråga vilket geni du snott argumenten ifrån :) Tack för ett bra jobb.

08:20  
Blogger Leo said...

såja, såja ta det lite lugnt nu grabbar.. Är ni bakis idag eller vad har hänt? :-)

08:48  
Anonymous Mathias Hellsten said...

Bakis, nej. Men min oavvänt socialistiska syn på offentlig utbildning fick just en strykning medhårs, och dessutom är det första maj i morrn.

10:21  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter