09 april 2005

Dagen värsting: Bo Södersten (retroperspektiv utnämning, utdelas varje lördag)

Bo Södersten som under lång tid producerat en massa smörja till "tyckande" och har med titeln "Ekonomiprofessor" givit många seriösa forskare dåligt rykte. Eftersom han varit riksdagsman för (s), för övrigt helt obegripligt det också, brukas han presenteras i DN, vars debattsida han vid lust och håg har full tillgång till, för att presentera nya tokigheter. Ofta ideér och tolkningar av verkligheten till höger om höger. Uttrycket "att läsa bibeln som fan gör" är en mild metafor för Söderstens "verklighetsbeskrivningar" och tolkningar. Flera av hans "inlägg" kommer att bli klassiker. Nämner här bara en, där Södersten för något år sedan propagerade för att de låga kvinnolönerna inom vården var fullt berättigade eftersom PRODUKTIVITETSÖKNINGEN de senaste sjuttio åren inte till närmelsevis motsvarade den ökning som skett inom den mansdominerade industrin. "Siffrorna och statisiken" pekade tvärtemot att manlönerna inom industrin var för låga i förhållande till vårdens kvinnolöner! Professor hade talat , igen! (Han "glömde" eller förstod inte att det inte går att jämföra "äpplen o päron på detta vis: Industrin hade tagit full fördel av den allt ökande mekaniseringen medan det fortfarande tar en viss tid att mata eller sköta en sjuk åldring!) . Bara detta inlägg räcker för att diskvalificera Bo Södersten för all framtid inom ekonomibdebatten. Men inte på DN debatt inte, snarare tvärtom. Professorn svamlar vidare..

Motivering: En under lång tid väl förtjänad utmärkelse för en mängd producerad smörja som DN mfl. inte drar sig för att återkommande upplåta plats till! Senaste sanslösheten i DN handlade om Tsunamikatastrofen... Det kommer mera...

2 Comments:

Anonymous Dennis said...

Det här var bland det roligaste jag läst.

"Han "glömde" eller förstod inte att det inte går att jämföra "äpplen o päron på detta vis: Industrin hade tagit full fördel av den allt ökande mekaniseringen medan det fortfarande tar en viss tid att mata eller sköta en sjuk åldring!"

Det var ju exakt det som var Söderstens poäng. D'oh!!

19:02  
Blogger Leo said...

Dennis ny kandidat till skaran Bö Söderstens. Har i kommentaren visat sig förstå verkligheten på samma sätt som Bo Södersten. MAO inte alls. Poängen dennis var att BS använde detta inlägg för att få tyst "på uindersköterskernas och sjuksköterskornas kamp för högre löner för några år sedan". Om poängen skulle stämma(om man skulle kunna jämföra äpplen o päron på detta sätt) borde männen i industrin få flera hundra procents löneökning omedelbart och kvinnorna inom vården borde betala ansenliga belopp varje månad för att överhuvudtaget få jobba inom vården! Hoppas Bo Södersten och du får trevligt på Era möten och det kommer att bli underhållande att läsa kommande, liknande gallamattias inlägg från Er på DN-debatt!

09:23  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter