11 mars 2005

Extra! Dagens "lilla värsting" går till Combitech och inblandade jurister

Ur DN:
"Publicerad 11 mars 2005 16:33 Trängselskatten stoppas igen
Nu stoppas upphandlingen av trängslskatten-igen.Regeringsrättens beslut om så kallad inhibition på fredagen betyder att införandet av trängselskatt kan försenas ytterligare, eller stoppas."

Kommentar: Combitech ivrigt påhejade av den borgerliga minoriteten i Stockholms län överklagar igen och ytterligare en rättsinstans "gör bort sig". Nyligen kom kammarrättens dom, som säger att Vägverket gjorde rätt som uteslöt Combitech från förhandlingarna eftersom anbudet inte uppfyllde alla krav. Och är därmed självfallet inte giltigt. Men Combitech överklagade saken till Regeringsrätten som nu säger stopp igen. Femte överklagandet. Kunden, Stockholms Stad med den röd-gröna majoriteten lär väl få vissa "relationsproblem" med Combitech för all framtid.. Och flera domstolar har visat sig inte döma efter lagboken utan efter partisympatier!

Motivering: En sorglustig Juridisk-politisk tragedi där man gjort allt från den politiska majoriteten att bedriva sin politik via juridik och annat tramsande! Ökar politikerförakt för all framtid. Samtidigt som köer och miljöförstöring i Stockholm ökar dag för dag...med en "smutsig kamp" som givetvis till sist inte går att vinna....

Free Website Counters
Web Site Counter