13 mars 2005

Extra! Dagens "lilla värsting" går till SvD

Som på sitt kommentera till dagens SIFO undersökning inte tillåter kritiska kommentarer men lagt dit en länk till beställarens blog (den egna chefredaktören PJ Anders Linders) och den som betalt undersökningen! Dessutom en fuskblog där inga kommentarer går att göra...Dagens yttrandefrihet?:

Uppföljning av utnämningen: Dagens värsting(ar): Svenska Dagbladet, som beställt och publicerat dagens undersökning, inser faran med en kritisk granskning och att ett enda argument kan hota dagens sanning. Om Du på "kommentera" gör ett kritiskt inlägg redigeras det bort på 10-15 sekunder. Lägger Du till en länk till en blogg som har en kritisk granskning av opinionsinstituten i allmänhet och dagens opinionsundersökningar och "dess historia" i synnerhet tar det bara 5 sekunder innan det redigeras bort! Så ser dagens yttrandefrihet ut. Undra på att en av de första åtgärderna den senaste borgerliga regeringen gjorde var att "kommersialisera" SCB och sparkade den gamla chefen. DN gick ett steg längre, de köpte ett eget: DN/TEMO! Allt enligt amerikansk modell... Om v, s och mp tänkte efter så skulle de omedelbart skapa ett staligt forskningsbaserat, neutralt opinionsinstitut för att få lite "valfrihet" på marknaden.

Free Website Counters
Web Site Counter