15 mars 2005

EXTRA! Dagens "Lilla värsting" Går till DN-journalisten Lasse Wierup

Uppföljning till utnämningen den 16/2/2005, Dagens "lilla värsting"

Uppföljning 050315: Den tredje statsmakten jobbar vidare.. Kommissarien som nu är frisläppt i väntan på dom och som under en rad av artiklar smutskastats och dömts i DN i artikel efter artikel förra sommaren smutskastas vidare i nya "avslöjanden". Lasse W sluggar nu vilt och har för tredje dagen i följd DN fått stort utrymme att "döma" vidare. Nu avslöjas "vissa källor", advokater med intresse i tidigare mål, informatörer och andra i en rasande takt och huller om buller. Helt plötsligt visar det sig att ett helt annat narkotikamål gällande överklassdrogen kokain troligen är orsaken till Lasse W:s engagemang i frågan. Orsaken till de rabiata utfallen i artiklarna kommer kanske fram så småningom men klart är att Lasse W på DN har investerat mycket i frågan tidigare och nu gör allt för att i DN bevisa och döma igen... Och är inte speciellt nöjd med att Liljegren är fri just nu. Borde inte någon chef på DN ta journalisten i fråga" "ur elden" ett tag då det är rätt uppenbart att hans avsikt med sitt engagemang inte enbart kan vara "journalistiskt". Nu börjar han också "slå" mot länspolismästaren Götblad som var chef på Gotland där "jättebeslaget" av heroin gjordes....som han tidigare inte nämnt i sammanhanget.. Vad handlar det hela om EGENTLIGEN?
Det som står helt klart efter kvällens "Uppdrag Granskning" är att den inblandade och tidigare, under lång tid häktade kommissarien, inte haft något annat syfte än att stävja grov brottslighet. Brottslighet som det nära nog är omöjligt att komma åt på annat sätt än med viss bevisprovokation och betalda informatörer som även lagstifningen tillåter numera. Frågan: Vad handlar det om egentligen? Blir nästan ännu mer svårbesvarad efter kvällens program! Och vad ligger bakom DN:s och framförallt Journalistens helt obegripliga energi i frågan? Vi får väl se om det kommer ett svar så småningom..

Uppföljning 050322 i Dn/Dagens debatt: Äntligen tar Götblad sitt chefsansvar och berättar vad det handlar om för "varor och volymer" Hon väljer att redovisa år 2003: "På ett år gjorde Stockholmspolisen 92 beslag av narkotika efter uppslag från informatörer och uppgiftslämnare.Värdet på gatan av beslagen var drygt 23 miljoner kronor. För narkotikatipsen utbetalades 490.492 kronor. Det skriver Stockholms länspolismästare Carin Götblad ".
Kommentar: Det var denna framgångsrika verksamhet den tidigare häktade kommissarien var chef för och häktades för! Troligen den mest framgångsrika och "kostnadseffektiva verksamheten i hela polisväsendet. Frågan blir allt viktigare att ställa: Vad handlar den långa förtalskampanjen i DN och påföljande anklagelser av åklagare, fängslandet av kommissarien osv. om EGENTLIGEN?
UPPFÖLJNING 050323: AB idag: "Poliskommissarie frikändes av hovrätten
Tingsrätten dömde honom för grovt narkotika- och vapenbrott
Kommissarie Olle Liljegren vid länskriminalen i Stockholm frikändes på onsdagen av Svea hovrätt. Domstolen ogillar åtalet mot honom i sin helhet."

KOMMENTAR: Mysteriet om vad detta egentligen handlat om kvarstår. Och skandalen för DN, reportern och åklagaren är ett faktum. En kommissarie som gjort sitt jobb på ett extraordinärt framgångsrikt sätt, förföljs först på ett rabiat sätt i DN under lång tid och sitter sedan inlåst i 11 månader! Konsekvenser?

Uppföljning 050420: Cirkusen går vidare Lasse W. anar morgonluft.. Nåt skall han väl kunna gå att sätta dit för eller är det bara snömos som skrivits? Till svaret återkommer Leo..
Är det RÅ:s tur att göra bort sig nu?

Free Website Counters
Web Site Counter