30 mars 2005

Dagens värstingar: Tillväxtens tillbedjare

SvT Text: Larmrapport från FN om ekosystemen
"Publicerad 30 mars 2005 - 05:24 Naturens förmåga att återhämta sig efter till exempel naturkatastrofer är kraftigt försämrad, visar en ny FN-rapport som offentliggörs i dag.
Omkring 1.300 forskare har under fyra år kartlagt jorden ekosystem och vad naturen gör till nytta för oss, t.ex. havens förmåga att producera fisk, naturens luft- och vattenrening och insekters pollinering av grödor. Resultaten visar att cirka 60 procent av dessa naturliga tjänster överutnyttjas av människan "

Kommentar: Medans en stor del av jordens befolkning svälter och inte har tillgång till friskt vatten konsumerar resten av befolkningen i en takt och storleksordning som aldrig förr. En 60%-igt överutnyttjande av våra gemensamma resurser är på sikt naturligtvis inte möjligt. FN tar sitt ansvar genom att vetenskapligt undersöka och belägga verkligheten!
Per Ahlmark passar som vanligt på att smutskasta FN. Det är en organisation där människor av alla religioner och uppfattningar gör allt för att lyssna på varandra och kompromissa. Det är inget för pro-israelen Ahlmark och Israel. De kräver att deras egen "point of wiev är den som gäller, helt okomromissad!

Motivering: En rapport i raden av rapporter som visar att våran tillväxttävlan inte är möjlig att fortsätta med utan att vårt ekosystem kollapsar. Men vi tävlar blint vidare... Och andra "jobbar" vidare på de religiöst grundade konflikternas väg.. Var det någon substans i baktaleriet mot Annan i olja mot mat i Irak? Självklart inte.. Megalitkultur i praktiken.

Free Website Counters
Web Site Counter