31 mars 2005

Dagens värstingar: Miljöavgiftsförsökets motståndare

Miljöavgiftsförsöket i Stockholm blir av :
I skottgluggen har Annika Billström stått och har kämpat tappert, skickligt och envist för att kunna genomföra försöket. En av få politiker som, trots ett högt pris, tar striden mot ett hållbart samhälle. Nu är sista juridiska prövningen klar? Motståndet har och kommer fortsättningsvis att vara rabiat utan alternativ än att bygga mer vägar! Juristerna har "opartiskt" hjälpt till. Beslutet som är demokratiskt välförankrat via den representativa demokratins spelregler har också kallats odemokratiskt efter jippoliknande "folkomröstningar" i borgerliga kommuner som inte "äger" frågan. Och har därmed gjort ett jippo av en viktig miljöfråga.

Motivering till utmärkelsen: Ett exempel på megalitkulturens djupa grepp på normalt någotsånär "vettiga" människor. Trängselskatten är nödvändig för att förbättra både luft- och gatumiljö genom att kollektivtrafiken gynnas och miljöbilar gynnas.

Free Website Counters
Web Site Counter