26 mars 2005

Dagens Värsting(ar): Häxjägare i modern tappning

Dagens häxjägare inom media börjar att bli allt mer aggressiva och "leder" jakten oftast med stöd av att ha tillgång till någon stor medie"kanal" eller någon annan form av maktposition. På Leo kommenterar har några exempel tidigare givits.. Exempelvis den 13/2 Henrik Brors eller den 10/2 Peter Wolodarki, båda DN.
Det finns rikligt med exempel från andra tidningar men även inomTv, radio, osv. Häxjakternas historiska rötter går tillbaks till medeltiden och inleddes av några munkar i kyrkans tjänst. Ett av kännetecknen på häxjakerna är en helt oförsonlig ryktesspridning och smutskastning oftast mot några självständiga och kraftfulla kvinnor, men även "vissa" män blev aktuella både då och nu. Oftast med åsikter "som gick på tvärs" mot den rådande maktstrukturen och hotade dess "sanningar". Några exempel på "nutida häxor" i vår tids häxjakter är Freiwalds och Ulvskog, tidigare utnämnda på Leo kommenterar till den nästan unika titeln "Dagens Bästingar".

Motivering till utmärkelsen: Att på 2000-talet ägna sig åt medeltida häxjakter sprungna ur religiösa fantasier från, i inledningen, kyrkans representanter är inte bara avskyvärt utan dessutom ovärdigt ett modernt samhälle och har ingenting att göra med den självklara uppgift som media har i en demokrati, nämligen att kritiskt granska makthavare av alla de slag... Det är återstår bara att hoppas på att dagens häxjägare går samma öde till mötes som de medeltida så småningom gjorde: Bli stående vid "skampålen" för all historisk framtid!
Den här rubriken och kommentaren får tjäna som ett annat exempel. Häxjägarna kan vara både kvinnor och män... Den tar sig också oftast formen av att den går ut på att tysta andra källor än de som stärker ens egna "sanningar", särskillt de "sanningar" som inte håller för en seriös kritisk granskning.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag instämmer. Skillnaden mellan häxjakterna då och nu uppvisar flera likheter. Då som nu spelar det ingen roll vad häxorna svarar heller säger, dom blir torterade ändå. Då ledde det så gott som alltid till döden, nutidens resultat är mera oförutsägbart. Den dialog som förekommer är bara ett sätt för "häxjägarna" att få nya argument inför "bränningen". En otäck ock helt oförsonlig utveckling som gör varje kompromiss omöjlig. Undrar om inte målet är att "bomba" oss tillbaka till en tid då den "bibliska" sanningen var den som rådde!

14:24  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter