15 mars 2005

Dagens värsting(ar): Darfur regionens mördare och kriminella

Källa: BBC
"UN's Darfur death estimate soars
Many refugees have died from preventable causesAt least 180,000 people may have died in Sudan's Darfur region over the past 18 months, according to the United Nations' top emergency relief official.
Jan Egeland said the figure refers to victims of illness and malnutrition and excludes those who have been killed in the ethnic violence.
The UN previously gave an estimate of 70,000 non-conflict deaths.
Pro-government militia are accused of killing and raping villagers and driving two million from their homes. "

Kommentar: Ett gigantiskt övergrepp på och mördande av oskyldiga människor pågår varje dag och har pågått under en längre tid i Darfur-området utan att världssamfundet via FN på något påtagligt sätt ingriper. Istället diskuterar experter på frågan ett semantiskt-juridiskt dilemma: Vad skall det betecknas som? Folkmord? Etnisk rensning? Inbördeskrig? Krig? Och mellan vilka? Tidigare taktiska, politiska och religiösa låsningar fungerar som en effektiv spärr. Allt medans massakern och övergreppen går vidare i Darfur...

Motivering: Ett exempel på att världssamfundet har en lång väg kvar att gå. Förr kunde man ofta skylla på att man inte visste. I informationssamhällets tidevarv är inte bristen på information problemet, snarare motsatsen, problemet är snarare bristen på mänsklig klokhet och humanism..Må de som är ansvariga för denna konflikt få ta sitt ansvar och ställas inför en internationell domstol och få sina straff....

1 Comments:

Blogger Alicio said...

Jag håller med dig.

Jag tror att man tittade. Såg att varken USA eller Israel var inblandade. Ryckte på axlarna och drog vidare.

Tragiskt men kanske början på en förklaring...

22:16  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter