12 mars 2005

Dagens värsting: Ulf Dinkelspiel ( Retroperspektiv utnämning...utdelas varje lördag)

Uppdrag granskning: Hur den svenska spritmuren revs

"När Sverige 1993 under ledning av Europa-ministern Ulf Dinkelspiel gick in i förhandlingar om villkoren för ett svenskt medlemskap var alkoholpolitiken ett av många ämnen man förhandlade om.- Två principer stod mot varandra att avskaffa monopol och den om fri rörlighet. Våra önskemål var att man skulle ta hänsyn till alkoholpolitiken, säger han.Resultatet av förhandlingarna blev att Sverige fick ha kvar ett av de fem monopolen Systembolaget. Vad gäller införselreglerna fick vi ett undantag från att införa EU:s regler. Det skulle ses över efter två år. Men hur mycket skulle Sverige då få bestämma? Inför folkomröstningen 1994 om ja eller nej till EU fick alla hushåll i landet en broschyr från UD och Ulf Dinkelspiel där det stod att eftersom beslut i dessa frågor kräver enhällighet får Sverige som medlem ett avgörande inflytande över införselbestämmelserna."

Kommentar: Hur blev det? Vad kommer det att kosta oss alla i ökade sjukvårdskostnader, på lång och kort sikt? Är det ett av tankarna bakom privata sjukvårdsförsäkringar. Att slippa betala för de "självvållade" följdeffekterna? Hur påverkas andra parametrar? Kvinnovåld, rån, misshandel, rattfylleri osv? Exempel Tallink:
"Har du planer på att arrangera en större fest under året, res med M/S Vana Tallinn och storhandla allt du behöver. Kryssningarna avgår varje kväll kl. 21.00 från Kapellskär och du är tillbaka nästa dag kl. 19.15. En 22-timmars kryssning med god mat, casino och shopping till fantastiska EU-priser i våra butiker ombord.Tullverketets referensnivåer för personlig införsel fr.o.m. 1 juni 2004 är: 110 liter öl 90 liter vin 20 liter starkvin 10 liter starksprit 200 cigaretter. En lagom "dos" Ulf Dinkelspiel ?"


Motivering: Ett exempel på en politikers totala brist på uppriktighet i en viktig folkhälsofråga där "inget var heligt" för att förverkliga sin politiska vision: Att gå in i det europeiska, nyliberala projektet... Hur Ingvar Carlsson och Mona Sahlin, strax innan Tv:s slutdebatt om ja eller nej till Eu inför slutdebatten "böt fot" och helt plötsligt, stod på Bildt och Dinkelspiels sida är för all framtid fullständigt obegripligt....Och det som bidrog på ett avgörande sätt till att ja-sidan vann och för all framtid gjorde sverige marknadsliberalt...

Free Website Counters
Web Site Counter