28 mars 2005

Dagens värsting: Megalitkulturen

I påsktider...
Dagens samhällsutveckling har sin motsvarighet i Påsköns megalitkultur där en högt stående kultur tävlade sig till döds trots att det var för "alla" uppenbart att deras Ikonbyggande förr heller senare skulle leda till samhällets kollaps. Den religiöst förankrade friheten "Friheten att bygga ikoner" och att tävla i konsten att göra dem större och flera blev deras öde. Den fick ej ifrågasättas och ej heller diskuteras kritiskt och omprövades därmed aldrig.
Finns det motsvarigheter idag i vårt samhälle? Sorgligt och märkligt nog- ja.
Vår tids megalitkultur handlar också om frihet och statussymboler. Några exempel. Friheten att få fortsätta med och utövareligiös fundamentalism i samhället trots att vi sedan länge vet bättre. Bibelns "Adam och Eva historia" har sedan länge bevisats vara fel, människan har genom evolutionen utvecklats från aporna till en egen art vilket vetenskapligt kunnat bevisas samtidigt fortsätter flera samhällen att bygga på "dokumentens fakta". Är det ngt problem? Javisst, om flera stater i USA förbjuder undervisning i evolutionsläran, eller vi tillåter religiösa "fri"skolor i sverige, blir det förr eller senare problem liksom om vi i "frihetens namn" låter frikyrkorna föra vidare den sanningen, då vi skall mötas i en dialog och lösa ngt problem som handlar om ngt helt annat. Knutby-händelserna är ett färskt exempel där människot tom fick plikta med sina liv.
Miljöförstörelsen och problemet med växthusgaser kontra vår frihet att välja vårt sätt att transportera oss är ett annat exempel på en sådan kollission som leder till motsvarande utveckling som i megalitkulturens. Vår megalitkultur är bara mycket mer komplex...
Peter Englund tar upp påskön som metafor i söndagens DN: "Alla civilisationer har sina fixa idéer, för vilka den är villig att offra mycket, och ibland allt - även sin egen existens PETER ENGLUND
På påskdagen 1722, 17 dygn efter det att de seglat från Chile, nådde en holländsk expedition en avsides liggande ö i södra Stilla havet. De döpte den efter dagen.
För holländarna, men även för generationer av efterföljande besökare, svävade länge en stämning av mysterium över Påskön. Där levde en liten folkspillra, som skrapade en mager existens ur den karga och tundraliknande ön - men hur hade de kommit dit?"

Motivering: Vår tids megalitkultur med ledord som EKONOMISK TILLVÄXT, VALFRIHET och STÄNDIG TÄVLAN kommer förr eller senare att leda till en samhällsutveckling där alla blir förlorare. Växthuseffektens ökande påverkan på klimatet kontra "friheten att välja en av dagens ikoner och statussymboler i västsamhället: en maffig stadsjeep" är bara ett annat tydligt exempel!
Blandningen av vetenskap, tro, fabler, avslöjade bluffar, religiös fundamentalism, skrock och dagens "häxjakter" i största allmänhet är ett annat. Gå till exempel till närmsta frikyrka och diskutera skapelsen och vårt ursprung och hävda den vetenskapliga, nu kända och erkända, och studera resultatet. Vid de nya samfunden som Livets ord eller efterföljare som Arken blir det nog "hett om öronen", men det kan det också bli resultatet i svenska kyrkan..
Gå på ett politiskt möte hos någom "frihetsförespråkande" ideologi som Moderater eller Folkpartister och diskutera begränsningar i bilismen på grund av växthuseffekten! Resultaten blir sannolikt de samma. Vår tids megalitkultur har då som nu sina ivriga och fanatiska försvarare och förespråkare..... Tillväxt till varje pris, personlig valfrihet och ständig tävlan.

Free Website Counters
Web Site Counter