23 mars 2005

Dagens värsting: Friskolan Oasen

"Kritik mot kristen friskola - rev ut sexsidor i biologiboken
Den kristna friskolan Oasen för kritik från skolverket, bland annat för att skolan rivit ut sidorna om sex och samlevnad i elevernas biologibok."

Kommentar: Friskolor med olika religösa inriktningar, vare sig det gäller för talibaner, judar kristna eller katoliker med flera, börjar få det allt "svettigare" i sin ambition att uppfostra unga efter respektive "dokuments" ord och anda! Respektive religions grunddokument stämmer allt sämre med dagens samhälle och nya vetenskapliga rön. Hur skall oasen göra när de kommer till skapelseberättelsen i biologin. Vad gäller: Adam och Eva eller Aporna? Osv. Här kan nog Oasen få tips från livets ords skolor i Uppsala eller från de mängder av kristna skolor i USA som har hittat en väg: Förbud mot att lära ut någon annan inriktning än den från Bibeln. Adam och Eva, som Gud skapade. Eller böter alternativt fängelse på att skämta om eller kritisera dokumentens innehåll? Pierre Andersson har på sin p-blog har ett avskräckande exempel från verkligheten idag! Hur kan vi använda skattepengar till att år 2000 subventionera skolor på religiös grund? Christer Sturmark har skrivit en bra fundering på ämnet!

Motivering: Det blir "många sidor" att riva ur i skolböckerna, skrivna på vetenskaplig grund, framöver för att undervisningen på de religiösa skolorna "skall få ihop det" med sina respektive grunddokument! För att inte tala om hur framtida konfliktkällor grundläggs där eftersom de gamla ökenreligionerna tillkom ur konflikter...

1 Comments:

Blogger Frankie said...

Folkets opium...

01:30  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter