20 mars 2005

Dagens värsting: Coca-Cola

I Dagens Nyheters Kultur:
"Coca-Cola förbrukar livsviktigt dricksvatten
Den 20 januari 2005 bildades mänskliga kedjor runt Coca-Cola- och Pepsifabriker över hela Indien. Kampen mot läskgiganterna, som lägger beslag på enorma mängder dricksvatten, började bland kvinnor i delstaten Kerala."....
Skrivet av : Vandana Shiva som bland annat vill skydda mångfald och hållbar resursförbrukning.....

Kommentar: Coca-Cola får stå som symbol för en av de många och starka representanter för den nya världsordningens inriktning och "regelsystem som innebär att "eliternas girighet får styra en hel världs utveckling". (Vandana Shiva)
Det har ingenting att göra med de nyliberala medierna, näringslivets och politikernas "omtolkning" av det budskap och ideologi de skulle ha som är emot denna världsordning:
Att vara emot globaliseringen som fenomen. Den är ett fakta och en verklighet som är både god och nödvändig och har många positiva sidor. Problemet är dess enögda inriktning på profit och girighet där elit och kapital samt kortsiktiga vinstbegär styr utvecklingen. Det är alltså inriktning och maktfördelning det handlar om och det har Vandana Shiva framgångsrikt visat på i denna artikel och i sin dagliga gärning...

Motivering till utmärkelsen: Coca-Cola:s marknadsliberala idé att tillämpa profit och girighet som enda drivkraft för "globala affärer" och den missriktade tanken på att profiten som drivkraft är god för oss alla på klotet.... bara de får "härja fritt". Samtidigt ett bevis på att den nyliberala teorin inte fungerar i praktiken!

Free Website Counters
Web Site Counter