19 mars 2005

Dagens värsting: Carl Bildt..(Retroperspektiv utnämning, utdelas varje lördag)

Carl Bildt, som byggde sin politiska karriär på rysskräcken och sovjetiska ubåtar på svenska vatten här ett exempel från ett tidigt anförande..

Lennart Bodströms memoarer ger ett annat perspekiv... (Då utrikesminister)

Ur ubåtskommissionens rapport. Citat, här kommissionens egen opponent, Anna Christensen därför att hon åtminstone framlägger ett problem. Den övriga kommissionen diskuterar inte alls vilka problem de skulle lösa:
"Utgångspunkten för min bedömning är den bilden som skapats om ubåtskränkningarnas omfattning och karaktär, nämligen att Sverige åtminstone sedan 80-talets början varit utsatt för systematiska och omfattande kränkningar av främmande ubåtar, miniubåtar och andra undervattensfarkoster, som trängt långt in i svenska skärgården." Och sedan ger hon svaret: "Mitt svar på den ställda frågan är Nej. Observationsmaterialet håller inte. Företagsbedömningarna håller inte. Väsentliga delar av den tekniska bevisningen håller inte heller."

Carl Bildt syn på ubåtsfrågan är väl bekant, senast genom ett brev till president Jeltsin maj-94. Bilden är den samma som Anna Christensen underkänner. Vad anser Carl Bildt idag?

Nato-ubåtar! Bildt kommenterar! Sillpruttar! Fiskstim!

Kommentar: Hur mycket kostade har ovanstående illusioner kostat svenska skattebetalare?
Bildt "tuffar" oberörd vidare...

Motivering: En utnämning som lätt kan motiveras från flera olika perspektiv. här redovisas ett...

Free Website Counters
Web Site Counter