06 mars 2005

Bloggstafetten: Politiktrender och trendpolitik

Bidrag till Bloggstafetten: Politiktrender och trendpolitik.

Vad är den tydliga trenden i svensk politik sedan något år och vad skulle man kunna kalla att bedriva en tydlig trendpolitik sedan en tid som ”alla” har och måste ha en synpunkt på idag? Reflektera över den frågan en liten stund. Det finns ju några områden att välja på…

Visst har Du rätt! Det är nog det påstådda bidragsfusket som har dominerat den politiska debatten ett tag och som numera även varje journalist och tjänsteman lämnat sin synpunkt på och som därmed kan utnämnas både till politiktrender och trendpolitik…

Startpunkt? Lite otydligt men i början av 1997 startade, utan att någon egentligen noterade det eller någon av de ansvariga satt in några åtgärder, en kraftig uppgång av sjukskrivningstalen. Det visade sig heller inte vara en tillfällig ökning då antalet sjukskrivna fortsatte att öka och för många övergick det hela till långtidssjukskrivningar. Under 1999/2001 ökade den politiska debatten i riksdagen om detta växande problem. Media följde efter med en mängd inlägg i ”fuskdebatten. Dn:s ledarsida och Dn-debatt har varit marknadsledande. Något exempel:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=383517
Tjänstmännen på olika nivåern och inom olika verk var nu på ”säker mark” och följde efter följde efter. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=382821&previousRenderType=2


Resultat?:Fusket är nu fakta, fuskarna är ”kriminella”:http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9246536.asp Fusk)
Nuder vill straffa förmånsfusk2005-02-28: Nyhetsbyrån DirektDet ska bli lättare att straffa personer som fuskar med socialförsäkringar. Regeringen ser över möjligheterna till en ny lag mot förmånsfusk. Det sa finansminister Pär Nuder i en intervju med Sveriges Radio på lördagen.
http://www.aftonbladet.se/vss/ekonomi/story/0,2789,610284,00.html

Vetenskaplig analys? Javisst finns det några. Professorn i psykiatri, Marie Åsberg vid Ks med lång erfarenhet av utredning, behandling och forskning av ”fusket” kommer till en helt annan slutsats. Hon ser de flesta långtidssjukskrivningar och dess ökning som ett resultat av de nedskärningar som gjordes i början av 1990, eftersom de symptom som ökade kraftigt runt 1997 tog 5-7 år att utveckla och därför måste orsaken letas bland samhällsförändringar i början på 1990. Hon finner dessutom att de nu långtidssjukskrivna, är ambitiösa och välutbildade kvinnor och män mest från offentlig sektor som verkligen är ordentligt sjuka med långa rehab-tider framför sig och som under nedskärningstider och omorganisationer av verksamheter till anorektiska, dåligt fungerande organisationer ”utan luft” jobbat sig sjuka. När någon i organisationen blivit sjuk, gått på kurs, blivit gravid eller liknande har den ”nya bättre” organisationen ej klarat påfrestningen och kollegorna ”fallit som käglor” av överbelastningen..då ingen marginal funnits.
I Affärsvärldens databas över tidningsartiklar ser vi en stigande trend för ordet ”utbrändhet”. Kan denna intensiva bevakning framkalla en epidemi? Marie Åsberg:”Nej, jag tror att detta är en sekundär effekt ? det viktiga äratt det faktiskt är en epidemi på gång och att journalister bevakar den.RFV för statistik om långtidssjukskrivningar. Trenden har varit stabil sedan början av 1992. Men 1997 kommer ett trendbrott och sedan stiger antalet långtidssjukskrivningar så att det nu har fördubblats. Ingen vet vad som hände just 1997. Kanske är det en ”katastrofeffekt” av något som inleddes i början av 90-talet. http://www.svar.se/psykiatri/index.asp?g=5&r=48

Statistiska Centralbyrån och Arbetarskyddsstyrelsen har årliga enkäter med frågan ”Är du stressad eller har du psykiska besvär?”. Jakande svar har legat på stabil nivå för att börja stiga kraftigt, för kvinnor 1997, för män 1998. Liknande utveckling ser vi för dåligt välbefinnande i befolkningen samt sjukskrivningar, med ett trendbrott. Attitydförändringar, att vi helt plötsligt skulle ha blivit "fuskare" är högst osannolikt. Attityder är enligt all forskning mycket stabila och tar i bästa fall flera decennier att påverka...”

Det är en ”lite annorlunda” analys än den häxjakt som bl.a Hanne Kjöller bedrivit från DN:s ledarsida under några år. Här ett exempel:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=11355 och här ett annat:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=349109 DN-debatt har inlägg på inlägg i frågan, här är ett exempel från Svenskt näringsliv och Fölster:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=286310&previousRenderType=2

Tänk om hela debatt-Trenden om fusk, är en myt och egentligen ett resultat av politiska beslut i början på -90 talet! Där många ”glidare” inte berörts av nedskärningarna överhuvudtaget såsom politiker, journalister högre chefer med fler som ”tagit de svåra besluten” Och nu kastar över ansvaret på dom som fick ta konsekvenserna! Och kallar dom fuskare..
Ett annat exempel från verkligheten:
Ett exempel på ”tyst kunskap” som datoriserats och ”moderniserats” finner vi på Annica Tigers blog som förvånad dokumenterar sitt senaste besök på AF.
Och från beslutarna i frågan några dagar senare på DN-debatt som skriver om förbättringar..
Verklighet och beskrivning diffar rätt kraftigt eller? Har personligt möte ngt värde?

Nya kvastar sopar bäst!
Förre Generaldirektören, Anna Hedborg vid Riksförsäkringsverket drog sig tillbaka vid årsskiftet, till ett utredningsjobb-hela systemet är under lupp- efter att ha omorganiserat hela försäkringskassan och infört begreppet ”kvarvarande arbetsförmåga” som nu styr arbetet och ersättningen. Människan som delfunktion! Genialt, skulle det inte hjälpa? Självklart. Tillsammans med lite internutbildning av handläggarna som numera frejdigt, efter en två dagars kurs i sjukdomslära, underkänner varje läkares diagnos som underlag för medicinsk bedömning!Alla medel är tillåtna i ”kampen mot fusket”. Till och med en bonus på 700:- extra per ”fall” som av handläggaren överfördes eller avskrevs, var ett exempel från västra götaland nyligen
Curt Malmborg har nu ”tagit över” efter och lovar i SvD: När Malmborgs förordnande går ut om sex år hoppas han ha fått bukt med långtidssjuksskrivningarna.– Då ska de vara nere i ett fåtal, säger han optimistiskt
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_9270853.asp
Kommer han att lyckas? Självklart! Hela ”trenden” i ryggen plus hela beslutsprocessen i ”sin hand” med anonyma handläggare som hänvisar till ”den enskildes sekretess” när de ombeds kommentera. En säker vinnare…. Men vilka får betala? För en myt. Jo de som under flera år fortsatte att kämpa för att i praktiken försöka reda ut följden av huvudlösa nedskärningar och oskickligt planerade och genomförda omorganisationer. Orättvist? Javisst! Går det att ändra? Troligen inte…Etablissemanget är överens om mytens riktighet och skulle själva kunna ställas för ansvar för det lidande och orimliga konsekvenser som många råkat ut för…..
Vilken förödande dålig och felaktig politikertrend och vilken förödande trendpolitik, som bygger på en myt... myten om den bedrägliga och fuskande medborgaren...
Leo

Kommande bidrag i Bloggstafetten finner Du på Barseblog

6 Comments:

Blogger Martin said...

Skulle du vilja ge ett ämnet till Barseblog som är näste man i blogstafetten, det är reglerna ungefär.

21:32  
Anonymous Anonym said...

Javisst! Han är redan igång... med planeringen. Troligen har han fått ett "ruskigt" aktuellt ämne...
Leo

21:59  
Blogger Martin said...

jag hänger inte riktgt med, det står inget om det i din blogpost om blogstafetten

10:49  
Blogger Leo said...

Numera står det där! träning ger färdighet.. Kommentera gärna inlägget också, när det gäller sakinnehåll och val av inriktning..

10:37  
Blogger Leo said...

Politiktrender och trendpolitik.

10:53  
Blogger Leo said...

BIDRAG TILL BLOGSTAFETTEN!

10:55  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter