16 februari 2005

EXTRA! Dagens "Lilla värsting" Går till kammaråklagare Magnus Elfving och DN-journalisten Lasse Wierup..

1) Till kammaråklagare Magnus Elfving, som åtalat och hållit en kommissarie häktad i 11 månader som gjorde sitt jobb...
2) Till DN-journalisten Lasse Wierup, som anklagat smutskastat och dömt Liljegren i en lång rad artiklar.
Ur DN idag: "Hovrätten, som väntas avkunna dom den 15 mars, motiverar frisläppandet med att åklagarna inte lyckats visa att det föreligger sannolika skäl för att Liljegren gjort sig skyldig till medhjälp till grovt narkotikabrott och grovt tjänstefel. Enligt kammaråklagare Magnus Elfving, som yrkat på sju års fängelse, skulle brotten ha begåtts under en operation där Liljegren låtit en hemlig informatör delta i kokainsmuggling från Holland."

Kommentar: Åklagaren och DN-journalisten är båda värda en särskild utmärkelse idag, DN:s Lasse Wierup som på förhand dömde och smutskastade kommissarien i en rad artiklar i DN. Är det inte en rubrik under någon förtalsparagraf i lagstiftningen? Kommissarien hade under en lång tid skickligt och lyckosamt infiltrerat ligor och användare av överklassdrogen kokain. Var det detta faktum som drivit Wierup i sin rabiata kamp...? Nu borde rimligtvis en rättslig process starta mot DN i denna långa smutskastningskampanj...och åklagaren JO-anmälas.... Skadeståndet till Liljegren bör rimligtvis bli gigantiska..

Motivering till utmärkelsen: Ett helt exempellöst rättsövergrepp, troligen påverkat av en lång tids "kampanjande" i DN på mycket grumliga grunder. Brände kokainavslöjandena och infiltrationerna till i "fel" kretsar...? (det är stora summor i omlopp..)
Grattis till Olle Liljegren! Hoppas du kommer igen med ditt skickliga men farliga arbete.


Uppföljning 050315: Den tredje statsmakten jobbar vidare.. Kommissarien som nu är frisläppt i väntan på dom smutskastas vidare i nya "avslöjanden". Lasse W sluggar nu vilt och har för tredje dagen i DN fått stort utrymme att "döma" vidare. Nu avslöjas "vissa källor" och advokater med intresse i tidigare mål, informatörer och andra i en rasande takt och huller om buller. Helt plötsligt visar det sig att ett helt annat narkotikamål gällande överklassdrogen kokain troligen är orsaken till Lasse W:s engagemang i frågan. Orsaken till de rabiata utfallen i artiklarna kommer kanske fram så småningom men klart är att Lasse W på DN har investerat mycket i frågan tidigare och nu gör allt för att i DN bevisa och döma igen... Och är inte speciellt nöjd med att Liljegren är fri just nu. Borde inte någon chef på DN ta journalisten i fråga" "ur elden" ett tag då det är rätt uppenbart att hans avsikt med sitt engagemang inte enbart kan vara "journalistiskt". Nu börjar han också "slå" mot länspolismästaren Götblad som var chef på Gotland där "jättebeslaget" av heroin gjordes....som han tidigare inte nämnt i sammanhanget..

Free Website Counters
Web Site Counter