22 februari 2005

Dagens värsting(ar): OKQ8 med flera !

Marknadsdomstolen (under aktuellt) idag klockan 11.00:
KOMMANDE AVGÖRANDEN
Den 22 februari 2005 kl. 11.00Konkurrensverket mot 1. Norsk Hydro Olje AB 2. OKQ8 AB 3. Preem Petroleum AB 4. AB Svenska Shell 5. Statoil Detalj-handel AB och vice versa (A 2/03)

Avgörande 11 .00: 112 Miljoner i böter dom: 2005:7 , avgöranden
"Konkurrensverket mot Norsk Hydro Olje Aktiebolag, OK-Q8 Aktiebolag, Preem Petroleum Aktiebolag, Aktiebolaget Svenska Shell och Statoil Detaljhandel Aktiebolag och vice versa. - Bolag i bensinbranschen har i samband med möten och andra kontak-ter lämnat eller inhämtat information av sådan beskaffenhet att den kunnat läggas till grund för en samordnad rabattsanering. Förfarandet har ansetts utgöra ett samordnat förfarande av före-tag och bolagen har ådömts konkurrensskadeavgift. Tillika fråga om ersättning av allmänna medel för bolagens rättegångs-kostnader."

Kommentar: Ovanstående bensinbolag är åtalade för prissamverkan sedan 2000, efter tips och gryningsräder på respektive huvudkontor. Dom har fallit i flera instanser men har överklagats gång på gång. Idag faller slutgiltig dom med risk för gigantiska bötesbelopp. Domen blev tyvärr fällande...

Motivering: Ett antal aktörer gör upp om prissamverkan med motivering att det kommer att gynna konsumenten. Ingen har tagit personligt ansvar,
OKQ8 är värd ett ev. extra utnämnande då det som kooperativt(medlemsägt) företag deltagit i en överenskommelse som missgynnar de egna ägarna/kunderna. Vd:n som gjort sitt bästa att omvandla OK från ett helt kooperaft företag till ett privat aktiebolag genom olika manövrer "i tidens anda" sitter oberörd kvar. En stor skandal om domen blir den förväntade: Skyldiga? Tyvärr måste frågetecken uträtas till utropstecken. Bensinbolagen dömdes till gigantiska böter plus till att betala gigantiska rättegångskostnader....vilka värstingar..

Free Website Counters
Web Site Counter