09 februari 2005

Dagens värsting(ar): Lars Leijonborg och Mauricio Rojas

"Kräv samhällsnyttigt arbete av alla som får socialbidrag"
Ny rapport från folkpartiet: Även nyanlända flyktingar måste göra en motprestation för bidrag.
Kommunerna måste bli skyldiga att kräva motprestation från alla fullt arbetsföra men arbetslösa personer som söker socialbidrag. Dessa bör på heltid delta i en jobbgaranti, som består av samhällsnyttigt arbete .....

Kommentar: Ide´n är ett "nytänkande" och en återgång till artonhundratalets Spinnhus för kvinnor och slavarbetsläger för män. En allmän arbetsplikt! Okej, men inte förräns man startat med andra inproduktiva grupper som uppbär samhällsstöd utan att ens vara i ett utsatt läge..Exempel: Heltidspolitiker. Att fara runt och TYCKA om olika saker kan väl inte vara samhällsnyttigt? För att få politikerlön: 40 timmars arbete i produktionen varje vecka först. Valfri produktion. Nu syns politikerna i produktionen bara i valtider och stör då bara produktionen.. Andra exempel: Kungahus.. Att bara fara runt och FLYTA OCH VISA UPP SIG kan väl inte vara lönsamt för samhället och samtidigt uppbära ett gigantiskt stort belopp i socialbidrag, här benämt apanage.. Jag tror både kung, drottning och kungabarnen skulle må bra av att också regelbundet deltaga i produktionen minst fyrtio timmar per vecka som villkor för sitt gigantiska socialbidrag osv...

Motivering: Lars Leijonborg och Mauricio Rojas, båda uppbärande ett "socialbidrag" från samhället av en omfattning som skulle räcka till en tio- tjugo normala utfattiga, utan att producera annat än en massa smörja till tyckande..kommer här med ett nytt tyckande.. det kommer snart mera...!

Uppföljning: Dagen nyheter Debatt, replik 050215
Uppdaterad 15 februari 2005 01:05 "Folkpartiet driver en rasistisk politik"
Folkpartiets förslag om att invandrare måste göra en arbetsinsats för att få socialbidrag speglar en av de mest centrala tankarna i rasistiska ideologier. Det skriver 29 forskare och debattörer.
Läs inlägget..

2 Comments:

Anonymous J. said...

Men om de lyckas få igenom detta så kan det leda till motsatsen, att folk överutnyttjas till mikroskopiska löner.

Är det inte företagen som brukar klaga på snedvriden statlig konkurrens?

Vad är då inte detta förslaget om inte annat än konkurrensförvridande och människofientligt?

Vore det inte bättre att tumma på den s.k. 2% inflationsmålet och försöka sysselsätta fler människor (genom att öka konsumtionen/investeringar)?

(Vi bytte mål ifrån att ha så låg arbetslöshet som möjligt till ha så låg inflation som möjligt efter 1985 .

Göran Persson har i dagarna sagt att partiet har bytt mål igen, men hur mycket kan de göra om riksbanken vilket är den yttersta utposten i vår ekonomi vakar över finanspolitiken som en hök? )

23:07  
Anonymous Anonym said...

Intressant resonemang...jag instämmer. Det finns intressanta exempel från USA då människor måste ha minst två jobb för att överleva...Jag tror tom att det är Fp:s mål..

07:45  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter