15 februari 2005

Dagens Värsting: USA:s George Bush

" UTRIKES Publicerad 15 februari, Svt text sidan 131.
Bush vill ha mer krigsmiljarder
USA:s president George Bush vill ha ytterligare 82 miljarder dollar, ca 595 miljarder kronor, för militär- operationerna i Afghanistan och Irak. Kongressen väntas godkänna hans begäran. Därmed har de två konflikterna kostat de amerikanska skattebetalarna närmare 300 miljarder dollar och budgetunderskottet når nu rekordnivån 427 miljarder doollar, ca 3.000 mil- jarder kronor. Bush har bett om att få pengarna så snabbt som möjligt...."

Kommentar: Ytterligare 595 Miljarder kronor till krig! Totalpris på de två krigen ca 21 000 Miljarder dollar!! När fattigdomen i tredje världen är gigantisk och en tredjedel av världen befolkning svälter....och saknar mat och rent vatten...

Motivering: En totalt vansinnig krigsinsats för lånade pengar som äventyrar världsfreden i grunden motiverad av "innnehav av massförstörelsevapen" och med "stöd" av den kristna tok-högern i USA och på Guds uppdrag enligt Bush....

Uppföljning: State of the World 2005: Redefining Global Security, worldwatch.org Acts of terror and the dangerous reactions they provoke are symptomatic of underlying sources of global insecurity, including the perilous interplay among poverty, infectious disease, environmental degradation, and rising competition over oil and other resources. Det verkliga globala problemet och hotet mot vår säkerhet...

Free Website Counters
Web Site Counter