11 februari 2005

Dagens Värsting: M (Motormännen) med Vd:n Maria Spetz i spetsen...

"Vägarna till fjällen döms ut Det finns ingen säker väg till fjällen, anser Motormännen som underkänner vägarna till flera av de populäraste fjällturistorterna. Vägarna är så trafikfarliga att högsta tillåtna fart borde vara 70 i stället för 90.
Motormännen vänder sig mot regeringens stora satsning på järnvägstrafik i Norrland. Pengarna borde i stället gå till att trafiksäkra vägnätet.– Det är ju trots allt på vägarna som 90 procent av trafiken finns, säger Motormännens vd, Maria Spetz.Hon påpekar också att just vägarnas utformning är viktig för fjälldestinationerna och näringslivet i de här regionerna. – Det hjälper inte att man satsar på företagsutveckling och marknadsföring om det inte finns vettiga vägar för turisterna att ta sig dit på, säger Maria Spetz och kritiserar regeringens utlovade väg- och järnvägssatsning på Trollhättan som innebär att andra utlovade vägsatsningar får vänta"

Kommentar: M:s Vd verkar inte ha fattat att det är förarna som kör trafikfarligt, inte vägarna! Farten skall dessutom av föraren anpassas till väglag, väg och till en mängd andra förhållanden. Högsta tillåtna fart är ett absolut begrepp som inte i sig är viktigt. Det viktiga är den relativa hastigheten alltså den hastighet som föraren bestämmer sig för är lämplig pga rådande omständigheter. Satsning på vägar kontra järnvägar är ett politiskt avvägande som M inte borde lägga sig i.

Motivering: Klumpigt, oskickligt inhopp som bygger på tunna kunskaper inom området trafik och trafiklagstiftning...M skulle lätt kunna vara en underavdelning inom Moderaterna med sina politiska inhopp...

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Du kanske skulle åka riksväg 70 lite oftare innan du kommer med korkade uttalanden ang fartanpassning

19:45  
Blogger Leo said...

Väg 70 har jag det tvivelaktiga nöjet att åka på lite till och från.. Du missar poängen till "Utmäkelsen". Vägars skick är en sak deras "farlighet" är en helt annan. Det senare beror på förarens hastighetsanpassning och beteende! Jämför med gator och vägar i mycket gott skick som förses med "fartgupp" och olika fartbegränsande hinder. För att de var trafikfarliga? Nej, men för att förarna av fordonen inte anpassade fart och beteende!

09:56  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter