13 februari 2005

Dagens värsting: Henrik Brors DN som fortsätter sin häxjakt...

på Laila Freiwalds. Än brinner inte häxan...Henrik Brors "jobbar vidare" som ledare i "häxjakten"..Ur dagens DN:
"Tsunami okänt begrepp på UD
Ingen på departementet insåg omfattningen av Asienkatastrofen, enligt utrikesminister Laila Freivalds...osv. osv. "
Liten utmärkelse till Lena Mellin på Aftonbladet, som låter sig "ryckas med" då och då:
Din tid är över, Freivalds...: Artikeln
Länk till en "riktig" Eklektisk häxsida... för fortsatt jakt...?

Kommentar: Hur många svenskar kände till begreppet: Tsunami? Vem skulle ha upplyst om fenomenet? Hur många svenskar kände till omfattningen av svenskar i Thailand på julen? UD? Laila Freiwalds? Nej kom igen nu "häxjägare".. Det var väl resebranschen som sänt dit folk, gjort säkerhetsbedömningar, hade infrmationsansvar, byggt hotell nere vid havskanterna, försäkrat och lovat service...! Och resenärerna som valt leverantörer på en fri marknad. Det är utsiktslöst att försöka få igång en politisk häxjakt på dessa fakta! Det går inte! Folk i allmänhet är för väl utbildade och smarta för det...Om det finns ngn "häxa" att jaga är det en av tidningarnas största annonsintäktskälla, charterbolagen som har ansvaret..

Motivering: Häxjakt i modern tappning utan annan historisk motsvarighet än 1700-talets häxjakter och senare avrättning på bål av "misstänkta" kvinnor..
Där "hjältar" och häxor utses på löpande band utan reflektion, logik och sans...
Rekylen kommer så småningom att slå hårt mot "häxjägarna"..!

Free Website Counters
Web Site Counter