16 februari 2005

Dagens värsting: Fox News rapportering om att Kyotoavtalet nu trätt i kraft

"TOKYO — The Kyoto accord (search) has gone into effect.
The agreement ratified by 140 nations calls on 35 industrialized nations to control the release of carbon dioxide and five others gases produced by burning coal and other processes."

Kommentar: Hela världen är överens, förbränningen av fossila bränslen är ett gigantiskt globalt miljöproblem genom de växthusgaser som bildas... Fox News pratar om "förbränning av kol och andra processer". Med andra ord, det berör knappast USA.. I verkligheten är det största problemet den förbränningen av olja i bilar bussar osv. Där USA står för merparten av världens oljeförbrukning! Så ser en nyhet ut i ett nyhetsmedie styrd av oljemaffian i USA......
Grafik, fördelningen, globalt... "Koldioxidbovar"..

Motivering till dagens värsting: Ett medvetet sätt att ljuga om verkligheten i en "fri" värld med "fria " medier...

Free Website Counters
Web Site Counter