08 februari 2005

Dagens Värsting: Claes Beyer

Citat ur DN-debatt idag: /"Perssons doktorshatt misstänkt mutbrott"
"Institutet mot mutor begär i dag att riksåklagarens korruptionsenhet utreder om Örebro universitet och statsministern gjort sig skyldiga till mutbrott. Detta sedan Göran Persson promoverats till hedersdoktor.
Den svenska korruptionslagstiftningen är sträng. Den går längre än i andra länder, något som vi i internationella sammanhang gärna påpekar.Den centrala bestämmelsen finns i brottsbalken 20 kapitlet, 2 paragrafen och lyder: "Arbetstagare som ... tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år." En parallell bestämmelse i brottsbalken 17 kapitlet, 7 paragrafen straffbelägger givandet av muta, så kallad bestickning......"Genom att utse högskolan i Örebro till universitet 1999 visade statsminister Göran Persson prov på såväl mod som förutseende genom att förstå och stödja den potential och vitalitet som Örebro universitet representerar." Det är av stor betydelse att denna fråga prövas rättsligt. I brev i dag till den av riksåklagaren inrättade riksenheten mot korruption har jag därför begärt att ärendet utreds...."Claes BeyerOrdförande i Institutet mot mutor.../ http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=375911&previousRenderType=2 "

Kommentar: Klar kandidat till utmärkelsen "Dagens Värsting". Att använda sin tjänst för politiska utspel är både fel och osreiöst.

Motivering: Politiskt utspel som stöder den borgerliga oppositionens utspel under dagen...för att bidra med en "juridisk stödstrumpa". Outstanding..... "Mutans" beskaffenhet: Hedersutmärkelse! PUH...

Uppföljning: "Svt text 050214: INRIKES Publicerad 15 februari Ingen förundersökning om doktorshatt Det blir ingen förundersökning om det hedersdoktorat som Örebro universitet tilldelat statsminister Göran Persson. Överåklagare Christer van der Kwast fastslog i dag att det inte rör sig om en muta eller otillbörlig förmån. Enligt van der Kwast talar parternas öppenhet mot uppfattningen att utmärkelsen är otillbörlig, eftersom mutor brukar hanteras med stor diskretion. Han kallar också utmärkelsen för en okontroversiell social företeelse. Fallet anmäldes av Claes Beyer, ordförande i Institutet mot mutor"

Kommentar: Ja vad var annat att vänta...och Claes Beyer har numera papper på sin inkompetens...Nu återstår en lika huvudlös KU-anmälan för samma sak av någon folkpartist...

Uppföljning: Jodå! vad var att vänta...Läs mer om KU:s granskning av regeringen.
Behandlas under riksmötet 2004/05
Statsminister Göran Perssons agerande i samband med utnämning (anmäld av Tobias Krantz, Helena Bargholtz och Liselott Hagberg (alla fp), 2005-02-14,
dnr 050-2402-2004/05). (Pdf 76 kbyte) Puh!

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ha Ha ! Dagens Värsting..Jag håller med..
Jurist

10:42  
Anonymous Anonym said...

Jadu Claes, då har du vunnit din första titel!
Grattis! (från också hedersdoktor)

10:47  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter