14 februari 2005

Alla hjärtans dag! Dagens Bästing(ar): Laila Freivalds, Marita Ulvskog

Visar båda stor klokhet, ärlighet, ödmjukhet och kompetens i pressade situationer.
Medias jakt på dessa dugliga kvinnor går vidare och tar sig allt solkigare former..Ett stort fång rosor, ett stort erkännande och beundran för Ert goda omdöme och tålamod. Kämpa vidare på samma sätt så kommer så småningom de rabiata kritikerna inom bl.a media att framstå som de "moderna" häxjägare de i verkligheten är!

Kommentar: Hoppas de står emot den moderna politiska häxjakten, utan sans och balans...

Motivering: Framstår alltmer som strålande, friska, ärliga undantag i tidens mediasåpa...
Marita Ulvskog skulle bli en utmärkt statsminister eller varför inte President!

Free Website Counters
Web Site Counter